logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


  Co to jest telefonia internetowa ?

   VoIP (Voice over IP) to technologia, która umożliwia przesłanie głosu przy pomocy łączy
      dedykowanych lub internetowych sieci które wykorzystują protokóły IP, często jako równorzędne
      stosowane jest hasło telefonia internetowa lub telefonia IP. Podczas rozmowy przez IP zostaje
      stworzona cyfrowa reprezentacja głosu, zostaje ona skompresowana i podzielona na pakiety. Taki
      komplet pakietów jest przesyłany poprzez sieć internetową wraz z innymi informacjami. Po
      drugiej stronie cały proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku dzięki czemu otrzymujemy
      normalny głos. Sieć IP może być dowolną siecią z komutacją pakietów włączając w to ATM, frame
      realy,Internet, sieć opartą na łączach TI (E1). Żeby połączenie VoIP mogło być zrealizowana
      są potrzebne są urządzenia lub odpowiednie oprogramowanie.

  Do budowy sieci telefonii internetowej, przede wszystkim wykorzystywane są:

   Bramka - odpowieda za połączenie telefonicznej z sieci IP do innych typów sieci.
      Bramka zapewnia zapewnia interfejs czasu rzeczywistego pomiędzy różnorodnymi formatami
      transmisji danych i procedur telekomunikacyjnych. Przykładem może być konfiguracja z centralą
      telefoniczną PBX, standardową telefonią PSTN lub ISDN.

   Telefony , oprogramowanie zainstalowane na komputerze (softphony),lub dedykowane       urządzenia podłączane bezpośrednio do sieci IP, umożliwiające wykonanie połączeń w sieci VOIP.

   Serwery, routery - umożliwiają tworzenie prywatnych sieci głosowych oraz nadzorowanie
      transmisji rozmów przeprowadzanych w tej sieci, kontrola dostępowego pasma, rutowanie
      zgłoszeń, przyjmowanie i odrzucanie zgłoszeń w strefie oraz autoryzacja użytkowników.

   Protokoły, kodeki dla telefonii internetowej- zestaw standardów umożliwiających kompresowanie i
      dekompresowanie dźwięku a takż komunikację między urządzeniami oraz przesyłanie pakietów
      danych.

  Protokoły

   Telefonia internetowa korzysta z dwóch typów protokołów. Protokoły sygnalizacyjne, których zadaniem to
      pośrednictwo w komunikacji urządzeń VoIP. Drugi typ to protokoły transportujące, odpowiadające
      za przesłanie pakietów głosowych.

  Protokoły które tworzą VoIP:

   Protokoły IP - SIP, LTP, H.323, SCCP, MGCP, Megaco, IAX, STUN, ENUM, TRIP, SIMPLE, RTP,
      PINT, SCTP, T.37, T.38, COPS

   Protokoły ITU: SS7, ISUP

   Standardy związane z ITU: P.1010

   OSP, PacketCable

   Większość rozwiązań telefonii internetowej VoIP do transportu pakietów wykorzystuje protokoły
      RTP,protokół transportowy w trybie czasu rzeczywistego. Wśród protokołów telekomunikacyjnych       dominującą rolą odgrywają H.323 i SIP.

  Protokół H.323

   Protokół H.323 to najpopularniejszy standard komunikacyjny dla VoIP. Standaryzację H.323
      zapoczątkowano ok. 10 lat temu, natomiast pierwszą jego wersję przyjęto w 1996 roku. H.323
      należy do serii standardów telekomunikacyjnych określanych jako H.32x, opisujących takie
      połączenia multimedialne w różnorodnych rodzajach sieci włączając w to ISDN i PSTN. W styczniu
      1998 roku zatwierdzono wersję tego standardu opisującą dodatkowo sposób w jaki będą tworzone       połączenia multimedialne w sieciach WAN.

  SIP

   Protkół SIP ( Session Initiation Protocol ), jest protokołem sygnałowym, działającym w
      aplikacjach, służących do ustalenia adresów IP a także numerów portów wykorzystywanych w
      trakcie multimedialnych sesji. SIP to nie jest protokół transportowy (nie służy do transmisji
      danych), a same pakiety danych nie są kierowane tą samą trasą, co pakiety SIP. Jest jednak
      mechanizm który umożliwia przesłanie zdjęć, danych z wizytówek lub stron internetowych razem       z pakietami sygnalizacyjnymi. Architektura SIP dodatkowo jest stworzona jeszcze przez dwa inne       protokoły sygnalizacyjne: Session Description Protocol (SDP) oraz Session Announcement       Protocol (SAP). Rola SIP ogranicza się do sygnalizacji i nie obejmuje przesyłania danych. Opiera       się on na koncepcji prostej przejrzystej warstwy telekomunikacyjnej, umożliwiającej współpracę       między jednostkami internetowymi, z dodatkowymi usługami zbudowanymi nad tą warstwą.


  Kompresja dźwięku - kodeki VoIP

   Telefonia internetowa nie miałaby racji bytu bez kompresji głosu. Funkcjonalność tę zapewnia
      zestaw kodeków. Wybrany sposób kompresji rozmowy telefonicznej ma wyjątkowe znaczenie dla
      wykorzystywanego pasma. Podstawową zasadą jest, im lepsza jakość głosu, tym większe pasmo
      jest potrzebne do przeprowadzenia rozmów. Każde urządzenie VoIP wspiera kilka kodeków,
      podczas ustalania połączenia zostaje wybrany jeden z nich.


  Stosowane kodeki VoIP:

   GIPS - 13.3 Kbps and up

   GSM - 13 Kbps, ramka 20ms

   iLBC - 15Kbps, ramka 20ms

   ITU G.711 - 64 Kbps, znany jako alaw/ulaw

   ITU G.722 - 48/56/64 Kbps

   ITU G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

   ITU G.726 - 16/24/32/40 Kbps

   ITU G.728 - 16 Kbps

   ITU G.729 - 8 Kbps, ramka10ms

   Speex - 2.15 to 44.2 Kbps

   LPC10 - 2.5 Kbps

   DoD CELP - 4.8 Kbps

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi