logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja komunikatora 3CX

    Żeby uzyskać dane konfiguracyjne usługi VoIP należy:

Krok 1

    Wej¶ć na stronę internetow± www.esiptel.pl  i zalogować się do naszego  CRM   .  Do     zalogowania potrzebujesz loginu i hasła które zostało wwysłane w mailu. Po wej¶ciu do systemu
    ( Panel Klienta ), należy klikn±ć po lewej stronie na:

    opcja Usługi, opcja Telefony, opcja Instrukcja konfiguracji.


telefon internetowy


    Teraz odczytaj swoje dane indywidualne dane konfiguracyjne np.

    User ID:          zlewkowicz001

    Hasło:             Zlewkowicz123VoIP


Krok 2

Pobierz program 3CX

Krok 3

    Po zainstalowaniu programu i jego uruchomieniu kliknij lewym klawiszem myszy na ikonę     tego programu (Tray). Pokaże się na ekranie to co jest poniżej. Klinij na przycisk zgodnie
    z zaznaczeniem na obrazku poniżej. WejdĽ we wła¶ciwo¶ci ( Preferences )
Krok 4

    Wybierz zaznaczon± opcję na ekranie poniżej i zainstaluj język polskiKrok 5

    Wybierz Polish i naci¶nij Instal, zainstaluje się język polskiKrok 6

    Kliknij na zaznaczony w okienku przycisk i wejdĽ w poł±czenia. Tutaj ustawisz parametry     swojego konta VoIP pobrane z Twojego Panelu Klienta w naszym systemie CRMKrok 7

    Poniżej masz przykładowy ekran z ustawieniami. Przepisz ze swojego Panelu Klienta dane     konfiguracyjne. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba wejdĽ w ustawienia zaawansowane. Po     dokonaniu wszystkich ustawień kliknij OKKrok 8

Jeżeli użyłe¶ OK, możesz już odbierać i wykonywać poł±czenia

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi