logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja aplikacji Adore SIP Client na iOS iPhone

Żeby uzyskać dane konfiguracujne konta/kont SIP musisz:

Krok 1

Zalogować się poprzez tę stronę internetow± do naszego CRM'u  . Aby się zalogować podajesz swoje dane otrzymane na swój adres email.

Po wymuszeniu przez nasz system zmiany hasła, podajesz własne. Jeżeli jeste¶ już we własnym Panelu zarz±dzania usługami, kliknij po lewo na:

punkt Usługi, następnie Telefony i dalej Instrukcja konfiguracji


telefon internetowy


Tutaj znajduje się Twój identyfikator konta SIP oraz hasło tego konta np.

User ID:          amichnik001

Hasło:              Amichnik123


telefon internetowy


Krok 2

Pobierz z strony iTunes aplikację Adore SIP Client i zainstaluj na iPhone.

Krok 3

Poniżej znajduj± się zarówno ekrany użytkowe, jak również konfiguracyjne. PrzejdĽ do kroku następnego aby aplikację Acrobits Softphone skonfigurować.

Adore SIP Client

Krok 4

Wybierasz w aplikacji opcję Prefernces i wejdĽ w dodatkowe ustawienia. OdnajdĽ opcję zwi±zane z kodekami dĽwiękowymi. Ustaw kodek G711aLaw (PCMA), dla szerokiego pasma. Dla sporo słabszego użyj np. G729. Możesz do¶wiadczalnie użyć innego o mocnej kompresji. WejdĽ teraz w opcję Settings oraz SIP Accounts i przejdĽ do kroku 5.

Adore SIP Client

Krok 5

Użyj opcji zaznaczonej strzałk± oraz dalej opcji Generic SIP Accounts. W odpowiednie pola ustaw dane uzyskane za pomoc± własnego Panelu Klienta w naszym CRM. Ustaw nasz serwer SIP sip.inotel.pl. Kolejno Title (dowolna nazwa), dalej VoIP id (User ID), np amaciarewicz001. W Password wpisz swoje hasło np. Amaciarewicz123.

Adore SIP Client

Krok 6

Po zapisaniu ustawień ukaże się ekran (żółta strzałka), że aplikacja jest gotowa do dzwonienia.

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi