logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja aplikacji Adore SIP Client na iOS iPhone

Żeby uzyskać dane konfiguracujne konta/kont SIP musisz:

Krok 1

Zalogować się poprzez tę stronę internetową do naszego CRM'u  . Aby się zalogować podajesz swoje dane otrzymane na swój adres email.

Po wymuszeniu przez nasz system zmiany hasła, podajesz własne. Jeżeli jesteś już we własnym Panelu zarządzania usługami, kliknij po lewo na:

punkt Usługi, następnie Telefony i dalej Instrukcja konfiguracji


telefon internetowy


Tutaj znajduje się Twój identyfikator konta SIP oraz hasło tego konta np.

User ID:          amichnik001

Hasło:              Amichnik123


telefon internetowy


Krok 2

Pobierz z strony iTunes aplikację Adore SIP Client i zainstaluj na iPhone.

Krok 3

Poniżej znajdują się zarówno ekrany użytkowe, jak również konfiguracyjne. Przejdź do kroku następnego aby aplikację Acrobits Softphone skonfigurować.

Adore SIP Client

Krok 4

Wybierasz w aplikacji opcję Prefernces i wejdź w dodatkowe ustawienia. Odnajdź opcję związane z kodekami dźwiękowymi. Ustaw kodek G711aLaw (PCMA), dla szerokiego pasma. Dla sporo słabszego użyj np. G729. Możesz doświadczalnie użyć innego o mocnej kompresji. Wejdź teraz w opcję Settings oraz SIP Accounts i przejdź do kroku 5.

Adore SIP Client

Krok 5

Użyj opcji zaznaczonej strzałką oraz dalej opcji Generic SIP Accounts. W odpowiednie pola ustaw dane uzyskane za pomocą własnego Panelu Klienta w naszym CRM. Ustaw nasz serwer SIP sip.inotel.pl. Kolejno Title (dowolna nazwa), dalej VoIP id (User ID), np amaciarewicz001. W Password wpisz swoje hasło np. Amaciarewicz123.

Adore SIP Client

Krok 6

Po zapisaniu ustawień ukaże się ekran (żółta strzałka), że aplikacja jest gotowa do dzwonienia.

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi