logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja aplikacji Globe7 na komputerze z systemem Linux

W celu aktywowania swojej usługi telefonii internetowej w aplikacji Globe7 uzyskaj swoje dane konta:

Krok 1

Zalogowania dokonaj do naszego systemu VoIP CRM  poprzez tę stronę internetow± Loguj±c sie podaj dane uzyskane na pocztę email (login oraz hasło)

System poprosi o zmianę hasła, po zmianie hasła i zalogowaniu do systemu CRM, kliknij w bocznym menu na:

kliknij Usługi, dalej Telefony, póżniej Instrukcja konfiguracji.


telefon internetowy


Odczytaj i zapamiętaj identyfikator konta SIP, a także swoje hasło np.

User ID:          zlaskowik001

Hasło:            Zlaskowik123


telefon internetowy

Krok 2

Pobierz aplikację Pidgin i uruchom na Linuxie.

globe7


Krok 3

Wymienione we wcze¶niejszych krokach dane pozwol± na prawidłowe skonfigurowanie konta SIP w telefonii internetowej VoIP Esiptel. Teraz musisz użyć tych informacji żeby skonfigurować aplikację Globe7. W ustawieniach serwera proxy należy wpisać sip.inotel.pl. W pole użytkownika User ID nalezy wpisać np mkowalczyk001, hasło np. Mkowalczyk123. Do prawidłowej pracy należy sprawdzić ustawienia urz±dzenia dĽwiękowego oraz kodeków dĽwiękowych. Po zalogowaniu aplikacja powinn działać prawidłowo.

globe7


Poł±czenia moga być już wykonywane, jak i odbierane, umożliwia to posiadany numer stacjonarny numer z naszej sieci. Jeżel będzie co¶ niepoprawnie działo się z dĽwiękiem powtórnie należy sprawdzić ustawienia kodeków dĽwiękowych. Poniżej s± wymienione możliwo¶ci oprogramowania Globe7.


globe7

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi