logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja Pidgin na komputerze z Linuxem

Żeby aktywować swoją usługę telefonii internetowej uzyskaj potrzebne parametry:

Krok 1

Zaloguj się do systemu CRM  poprzez tę stronę internetową Przy logowamiu wykorzystaj uprzednio dostarczone w mailu login oraz twoje hasło

Jak już dokonałeś zmiany hasła do Panelu i wszedłeś do naszego CRM'u, kliknij w lewym bocznym menu na:

wybierz Usługi, kolejno Telefony, a następnie Instrukcja konfiguracji.


telefon internetowy


Zapisz teraz swój odczytany indywidualny identyfikator SIP oraz hasło np.

User ID:          jlaskowski001

Hasło:            Jlaskowski123


telefon internetowy

Krok 2

Pobierz aplikację Pidgin i uruchom na Linuxie.

Krok 3

Po prawidłowej instalacji oprogramowania Pidgin, nastepnym krokiem jest jego konfiguracja Poprzednio dostarczone zostały dane do prawidłowego skonfigurowania konta SIP na platformie VoIP Esiptel. Należy przede wszystkim prawidłowo wpisać adres serwera proxy sip.inotel.pl, jak również User ID np. mkowalczyk001 i np. Mkowalczyk123. Należy sprawdzić ustawienie kodeków dźwiękowych i urządzenia dźwiękowego. Po prawidłowym logowaniu na serwer proxy aplikacja powinna działać prawidłowo.

Pidgin
Krok 4

Przedstawion poniżej aplikacja Pidgin dla Linuxa, jeżeli została wcześniej prawidłowo skonfigurowana do prawidłowej pracy w sieci VoIP Esiptel, może być natychmiast użyta do wykonywania połączeń. Posiadając numer stacjonarny można odbierać połączenia. Należy się tylko upewnić czy użyto prawidłowych kodeków dźwiękowych, wskazany kodek G711alaw.

Pidgin

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi