logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja aplikacji SipFone VoIP na iPhone

Do uruchomienia tej aplikacji potrzebujesz wykonać:

Krok 1

Poprzez tę sronę internetow± logujesz się do naszego Systemu. Użyj loginu oraz hasła, które dostałe¶ na własn± pocztę mail. System CRM ( Panel Klienta ) natychmiast wymusi zmianę hasła

Jeżli już zmieniłe¶ hasło i zalogowałe¶ się do Panelu Klienta klikasz na boczne menu używaj±c:

opcji Usługi, kolejno Telefony i dalej Instrukcja konfiguracji

telefon internetowy

W tej opcji znajduj± się Twoje dane konfiguracyjne SIP np.

User ID:          akucharczyk001

Hasło:             Akucharczyk123

telefon internetowy

Krok 2

Pobierz program SipFone i uruchom na swoim na iPhone

Krok 3

Ekrany użytkowe SipFone po prawidłowym skonfigurowaniu tej aplikacji na platformie iOS w iPhone bed± wygl±dały tak jak poniżej.

SipFone

SipFone

Krok 4

Poniżej s± trzy ekrany konfiguracyjneaplikacji SipFone. Do prekonfiguracji tego programu użyj swoich danych z naszego Systeu CRM ( Panel Klienta ) - opcja Instrukcja konfiguracji. W pierwszej kolejno¶ci ustawiasz nastepuj±ce dane w opcji SIP account: User name np. zmakarewicz001, hasło np. Zmakarewicz123. W pole Domain wpisujesz sip.inotel.pl, dalej w pole proxy wpisujesz to samo czyli sip.initel.pl. Zapisz ustawienia i wejdĽ do ustawień kodeków. Wybierz G711aLaw, dobre ł±cze internetowe lub np. G729 przy słabym ł±czu. Po zapisie ustawień SipFone jest gotowy do użytku.


SipFone


    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi