logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


    WIRTUALNA  CENTRALA   I V R


    IVR Player

   Usługa daje możliwość odtworzenia dowolnej, wybranej zapowiedzi głosowej, w chwili, gdy
     abonent dodzwonił się do siedziby firmy. Podstawowa aplikacja IVR pozwoli Twojej firmie na
     podniesienie jakości w sferze obsługi klientów.
   Usługa IVR Player może zostać wykorzystana np. do informowania abonentów o połączeniu się z
     danym działem firmy, gdzie jest najczęściej wykorzystane nagranie o treści: Dodzwoniłeś się do
     działu np. handlowego ? proszę poczekać na połączenie z naszym konsultantem?.
     Bądź tez nasz usługa IVR Player która może zostać wykorzystana do powitania klienta, który się
     dodzwonił do naszej firmy
     Usługa IVR Player polega na odtworzeniu wcześniej zapisanych komunikatów w standardzie WAV.
     Usługa posiada jedno wejście i jedno wyjście, a zatem bezpośrednio po wybraniu i połączeniu się
     przez klienta z określonym numerem, na jakim ustawiona jest usługa IVR Player, zostanie
     odtworzony nagrany wcześniej komunikat.
     Po zakończeniu odtwarzania sterowanie przekazywane jest na wyjście innej usługi. Jeśli do wyjścia
     nie przypisane jest wejście innej usługi, następuje przerwanie połączenia.     IVR Menu

   Usługa IVR Menu znajduje zastosowanie w chwili, gdy chcemy naszemu klientowi dać możliwość
     wyboru połączenia się z wybranym przez niego działem, bądź też z wybraną osobą przypisaną do
     danego numeru, w zapowiedzi głosowej słyszanej przez osobę dzwoniącą.
   Najczęściej usługa IVR Menu rozpoczyna się powitaniem abonenta, który dodzwonił się do naszej
     firmy. Następnie zostają mu przestawione możliwości wyboru i tak np.:
     wybierając 1 połączy się z sekretariatem,
     wybierając 2 może połączyć się z działem obsługi klienta,
     wybierając 3 połączy się z handlowcem.
     Możliwości wyboru przedstawiane są poprzez zapowiedź głosową np.:
     Aby połączyć się z sekretariatem wybierz 1.
     W ten sposób pominięty zostaje problem łączenia się z przypadkową osobą w firmie, a następnie
     szukaniem osoby, z która chciał rozmawiać dzwoniący.
   Usługa IVR Menu posiada jedno wejście i jedenaście wyjść odpowiadających 10-ciu znakom z
     klawiatury telefonu od 0 do 9 i domyślnemu wyjściu.
   Działanie usługi polega na odtworzeniu wcześniej zrejestrowanej informacji w pliku WAV, po czym
     następuje oczekiwanie na wprowadzenie przez dzwoniącego pojedynczego sygnału
     odpowiadającego jednemu z 10 przycisków na klawiaturze telefonu od 0 do 9 i przekazaniu
     sterowania do odpowiedniego wyjścia.
   Do danego wyjścia może być przypisany jedynie zarejestrowany wcześniej komunikat w formacie
     WAV.
   W sytuacji, gdy do wyjścia nie jest przypisane wejście innej usługi, następuje powrót i odtwarzany
     jest komunikat wstępny.
     Jeżeli w czasie 2 sekund abonent nie wprowadzi żadnego z dostępnych sygnałów, (nie wybierze
     żadnego z dostępnych numerów od 0 do 9 ) to zarządzanie jest przekazywane do domyślnego
     wyjścia. Zachowanie wyjścia domyślnego jest identyczne do pozostałych wyjść.     IVR List

   IVR List jest jednym z elementów systemu IVR umożliwiającym stworzenie listy wywołań
     końcowych terminali, w przypadku niedostępności lub zajętości. Usługa posiada jedno wejście i
     dowolna liczbę wyjść.
   IVR List to bardzo przydatne rozwiązanie szczególnie dla firm o rozbudowanej strukturze
     administracyjnej. Usługa ta nie pozwoli na pominięcie żadnego z telefonujących klientów, gdyż w
     sytuacji, gdy osoba, do której próbuje się dodzwonić abonent prowadzi już rozmowę i nie może
     odebrać kolejnego połączenia, nasz klient zostaje przełączony do najbliższej osoby, która może
     przyjąć połączenie.
   Działanie IVR List polega na wykonywaniu prób łączenia rozmów do kolejnych wyjść ( terminali
     końcowych) na liście. Jeżeli dane wyjście (telefon lub usługa do niego przypisana) jest
     niedostępna, połączenie zajęte,nie odpowiada,to odtwarzana jest wcześniej zarejestrowana
     informacja w formacie WAV i następuje próba połączenia rozmowy na kolejne wyjście na liście.
     Jeżeli natomiast nie uda się podłączyć rozmowy do żadnego z wyjść na liście, to połączenie jest
     przerywane. W trakcie wykonywania prób łączenia abonent dzwoniący słyszy standardowy sygnał
     dzwonienia.     IVR Switch

   Dzięki tej usłudze Twoi klienci mogą zostać przywitani twoją zapowiedzią głosową, mogą np.
     dowiedzą się o nowych usługach, produktach będących w ofercie firmę i będą mogli wybrać dział z
     jakim chcą się połączyć, w zależności od pytań, jakie mają. Po godzinach pracy informację będą
     przekazywane Twoim klientom poprzez nagrane komunikaty głosowe.
   IVR Switch jest jednym z elementów systemu IVR umożliwiającym dokonywanie odpowiedniej
     ścieżki obsługi abonenta dzwoniącego na podstawie: pory dnia, numeru dzwoniącego.
     IVR Switch posiada jedno wejście i dowolną liczbę wyjść, i tak do każdego z wyjść przypisany jest
     warunek.
   Przypisane warunki przeglądane są konsekwentnie, aż do chwili spotania pierwszego
     odpowiedniego warunku, następuje odtworzenie przypisanego do danego wyjścia, wcześniej
     zarejestrowanej informacji w pliku WAV, jeżeli do wyjścia przypisane jest wejście innej usługi,
     przekierowanie jest do tej usługi. Jeżeli natomiast do wyjścia nie jest przypisane wejście żadnej
     innej usługi, to nastąpi koniec połączenia. Jeżeli warunek nie jest spełniony, następuje
     zakończenie połączenie. Dodatkowo mogą wystąpić wskazania domyślne które umożliwią
     przełączenie rozmowy na obiekt domyślny, jeśli żaden z warunków nie jest spełniony.     IVR Kolejka

   IVR Kolejka to profesjonalna usługa dedykowana dla call center,która pozwala "ustawić" klienta w
     kolejce połączeń oczekujących, odtwarzając w tym czasie muzykę i podając komunikaty o
     szacowanym czasie połączenia z konsultantem.
   Usługa IVR Kolejka jest rozwinięciem usługi IVR List. Umożliwia ona tworzenie kolejek abonentów
     oczekujących na obsługę przez grupy konsultantów/agentów. Posiada ona jedno wejście i dowolną
     liczbę wyjść.
   Jej działanie polega na wykonywaniu próby łączenia abonenta z jednym z konsultantów/agentów
     stosując wybrany algorytm obsługi (Round Robin, First Free, Balanced itp.). Oczekujący w
     kolejce abonenci słyszą informację o przewidywanym czasie oczekiwania lub inne przygotowane
     dla nich komunikaty. Jest to usługa dedykowana dla rozwiązań Call/Contact Center.
   Usługa gromadzi dodatkowo dane statystycznie pozwalające na monitorowanie poziomu obsługi
     abonentów dzwoniących, np. średnie czasy oczekiwania i obsługi, obciążenia poszczególnych
     konsultantów/agentów itp.     IVR API

   IVR API to usługa która pozwala na obsługą połączenia poprzez własną aplikacje klienta.

   Usługa IVR API może mieć zastosowanie np:

   System obsługi różnorodnych konkursów - np. producent umieszcza wewnątrz opakowania
     własnego produktu kod, a klient powinien zadzwonić pod wskazany numer i podać ten kod. Klient
     następnie może uzyskać informację np. o wygranej.
   Telefoniczna informacja o statusie zamówienia, gdzie klient podaje poprzez DTMF numer własnego
     zamówienia, a oprogramowanie zwróci status zamówienia i odtworzy określoną odpowiedź: np.
     zamówienie jest w trakcie realizacji, numer listu przewozowego to Z14567.
   Weryfikacja klienta na podstawie ID klienta dzwoniącego oraz jego PIN.
   Weryfikacja po numerze który dzwoni i skierowanie połączenia do określonego działu - osoby.
   Odtworzenie wybranego powitania w zależności od pokazanego numeru osoby która do nas
      zadzwoniła.
   Potwierdzenie np. numerów zamówień / telefonów - klient dzwoni na wskazany numer, a
     tam otrzymuje polecenie, podaj kod, np. 6789, aplikacja zweryfikuje klienta. Jest
     to odpowiednik znanego systemu Captcha.

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi