logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja programu MikroSip

Bed±c na tej stronie zaloguj się do swojego konta, pobierz dane konfiguracyjne

Krok 1

Do zalogowania służy opcja esptel24 logowanie. WejdĽ do naszego systemu CRM  , Przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę hasła, do logowania używasz loginu i hasła dostarczonego
w mailu.

Jak się zalogowałe¶, klikasz w boczne lewe menu na:

opcja Usługi, dalej Telefony, a teraz Instrukcja konfiguracji.


telefonia internetowa


Tutaj masz swoje dane identyfikacyjne konta/kont SIP w usłudze VoIP Esiptel np.

User ID:          zmilewski001

Hasło:             Zmilewski123


 usługi VoIP


Krok 2

Pobierz program MikroSip

Krok 3

Poniżj zamie¶cili¶my ekran z ustawieniami aplikacji MikroSip. Na ekranie poniżej ustawiasz urz±dzenie dĽwiękowe (karta muzyczna), Ringing Sound, Speaker, Microphone. W następnej kolejno¶ci wybierasz kodeki, które program ma używać. Dla szerokiego pasma pozostaw jako enabled kodek PCMA z pasmem 64kb. Przy słabszym internecie użyj kodeka G729 lub podobnego, dĽwięk będzie bardziej płaski, ale wystarczaj±co dobry. W oknie wyboru pozostaw ostatecznie tylko jeden kodek. Wyszukiwanie nowszej wersji aplikacji wył±cz ( Check for Updates ).Krok 4

Tutaj ustawiasz parametry swojego konta VoIP (SIP) i nasz serwer proxy, w pola SIP Serwer oraz SIP Proxy wstaw sip.inotel.pl. W użytkownika User wstaw wcze¶niej uzyskane dane np. jkowalczyk001, Login jkowalczyk001. W Domain wstaw sip.inotel.pl, a w Password np. Jkowalczyk123. Zapisz ustawienia, opcja Save.Krok 5

Poniżej s± ekrany użytkowe aplikacji MikroSip. Jeżeli nie popełniłe¶ blędów w ustawieniach konfiguracyjnych, możesz już odbierać poł±czenia na przyznany numer. Oczywi¶cie możesz również dzwonić na numery stacjonarne i komórkowe.


    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi