logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Pakiet Podstawowy   Sekundowa taryfikacja rozmów

  Opłaty za rozmowy s± naliczane za każd± sekundę poł±czenia. Obejmuje
  poł±czenia lokalne, międzymiastowe,międzynarodowe oraz komórkowe.


   Numer telefoniczny

  Tradycyjny numer telefonu, dzięki któremu można również odbierać poł±czenia   telefoniczne. Możliwo¶ć wyboru spo¶ród 48 stref numeracyjnych.


   Voice2mail

  Usługa spełniaj±ca funkcje sekretarki automatycznej, polega na możliwo¶ci   zapisania przez osoby dzwoni±ce wiadomo¶ci w skrzynce głosowej klienta.   Wiadomo¶ć może być przesłana na wybran± przez klienta skrzynkę pocztow± lub   przesłuchana bezpo¶rednio z panelu klienta.


   Dodatkowe usługi (bezpłatne)

  Prezentacja numeru dzwoni±cego (CLIP), Prezentacja/zastrzeżenie własnego   numeru CLIR, Blokowanie poł±czeń na wybrane numery, Numery alarmowe,   Przekierowania poł±czeń, Billing 0n-line.
    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi