logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanieKolejne kroki w celu przeniesienia numeru z TP SA, NETIA


przenoszenie numeru
  1. Wypełnij formularz na stronie głównej w opcji SZYBKI START.

      W polu uwagi wpisz: PRZENIESIENIE NUMERU

      Wybierz Pakiet Sekundowy na dowolny okres aktywacji.

      Zaakceptuj regulamin i wyślij formularz.

      Gdy na ekranie pojawi się pytanie o sposobie płatności, to ZREZYGNUJ Z ZAPŁATY!


  2. Po około 10-15 minutach otrzymasz mail z danymi do panelu klienta i tymczasowym
      numerem telefonu.

  3. Uruchom naszą usługę i przetestuj poprawność działania usługi - możesz użyć
      bezpłatnego programu X-Lite lub bramki VOIP.

                                         O S O B Y     P R Y W A T N E

  1. Pobierz oświadczenie o zgodności danych

  2. W celu przyśpieszenia procedury zeskanuj i wyślij faxem lub mailem następujące
      dokumenty (fax: 22 212 82 29, mail: admin@esiptel.pl)

   Dowód osobisty właściciela umowy z TP SA lub NETIA

   Umowę z TP SA lub NETIA

   Ostatni zapłacony rachunek

   Oświadczenie o zgodności danych

   Oświadczenie woli o przeniesieniu numeru (Panel Klienta)

  Każdy dokument należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i wysłać listem poleconym za   potwierdzeniem odbioru.

  TP SA, NETIA zwrócą numery w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, od momentu wpływu   dokumentów.

  Zwrócony numer pojawi się w panelu klienta i będzie aktywny. Numer tymczasowy,
  zostanie wypięty. ( na prośbę klienta może pozostać )

                                                           F I R M Y

  1. Pobierz oświadczenie o zgodności danych

  2. W celu przyśpieszenia procedury zeskanuj i wyślij faxem lub mailem następujące
    dokumenty (fax: 22 212 82 29, mail: admin@esiptel.pl)

   Umowę z TP SA lub NETIA

   Dokument rejestracyjny firmy

   Dokument o wydaniu numeru NIP

   Dokument o wydaniu numeru REGON

   Ostatni zapłacony rachunek

   Oświadczenie o zgodności danych

   Oświadczenie woli o przeniesieniu numeru (Panel Klienta)

  Każdy dokument należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i wysłać listem poleconym za   potwierdzeniem odbioru.

  TP SA, NETIA zwrócą numery w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, od momentu wpływu   dokumentów.

  Zwrócony numer pojawi się w panelu klienta i będzie aktywny. Numer tymczasowy,
  zostanie wypięty. ( na prośbę klienta może pozostać )


W wypadku wątpliwości,  ZADZWOŃ!  tel.  22 212 82 27

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi