Obrazowa instrukcja instalacji routera

Image 400x300
First Prev Next Home

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji konfiguracji routera, należy w oknie przeglądarki internetowej wpisać adres: 192.168.1.254 i nacisnąć enter. Pojawi się okno jak na zdjęciu.