logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja programu Zoiper na MAC OS

Żeby uruchomić nasz± usługę telefoniczn± VoIP powiniene¶:

Krok 1

Wej¶ć z tej strony internetowej do własnego Panelu Klienta Do wej¶cia do systemu CRM użyj danych uzyskanych na maila (login, hasło)

Po zmianie hasła i zalogowaniu do swojego Panelu kliknij w lewym menu na:

Usługi, kolejno Telefony, a dalej Instrukcja konfiguracji.


telefonia internetowa


W Panelu masz parametry konta SIP, poniżej przykładowe.

User ID:          zlewarowicz001

Hasło:            Zlewarowicz123


 usługi VoIP


Krok 2

Pobierz program Zoiper na MAC OS

Krok 3

Zoiper jest jedn± z lepszych aplikacji do telefonii internetowej VoIP. Program po instalacji i uruchomieniu potrzebuje podania parametrów konfiguracyjnych oraz pozostałych ustawień. Najważniejszym parametrem jest nazwa serwera proxy sip.inotel.pl. Teraz podajesz własn± nazwę użytkownika uzyskan± z opcji Instrukcja Konfiguracji np. pmachalica001 oraz hasło dla tego konta np. Pmachalica123. Żeby aplikacja prawidłowo działa, trzeba przej¶ć do ustawień kodeków dzwiękowych. Kodekiem przez nas sugerowanym jest G711aLaw (inaczej PCMA) - najlepsza jako¶ć dzwięku, ale jednocze¶nie największe zapotrzebowanie na pasmo internetowe. SprawdĽ teraz ustawienia dzwięku, jeżeli jest OK, aplikacja zaloguje się do naszego serwera. Można dzwonić i odbierać poł±czenia na przyznany numer stacjonarny.

Zoiper Mac

Krok 4

Poniżej pokazane w sposób graficzny możliwo¶ci aplikacji Zoiper.

Zoiper Mac

Zoiper Mac

Zoiper Mac

Zoiper Mac


    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi