logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Konfiguracja routera VoIP Cisco WRP400-EU


Router WRP400 może być wstępnie skonfigurowany do działania w sieci
ESIPTEL
. Wystarczy go podł±czyć do internetu aby dzwonić!


router VOIP
Je¶li posiadasz już router VoIP Cisco WRP400-EU należy:

Krok 1

W celu uzyskania parametrów niezbędnych do aktywacji usługi należy:

Zalogować się do systemu wykorzystuj±c login i hasło dostarczone w emailu.

Po zalogowaniu się w panelu użytkownika należy klikn±ć w bocznym menu na:

Usługi -> Telefony -> Instrukcja konfiguracji.


telefon internetowy


Następnie należy odczytać swój indywidualny identyfikator oraz hasło np.

Nazwa konta SIP:  bkowalski001
Hasło:                    bkowalski123


telefon internetowy


Krok 2

  Router można skonfigurować korzystaj±c z programu narzędziowego uruchamianego w przegl±darce.
  Aby skonfigurować router mog± być potrzebne informacje od dostawcy usług internetowych (je¶li   posiada się stały adres IP od dostawcy usług internetowych).

  Uruchom przegl±darkę internetow± na jakimkolwiek komputerze w sieci i wpisz domy¶lny adres IP   routera (dokładny adres IP w instukcji do routera) np. http://192.168.15.1

  Pojawi się ekran logowania. W polu User Name oraz Password wpisz domy¶lne hasło admin.   Następnie naci¶nij przycisk OK.

  Po zalogowaniu się pojawi się ekran Basic Setup.

  W opcji Internet Connection Type można wybrać z listy kilka z obsługiwanych rodzajów poł±czeń.
  Dwie najczę¶ciej spotykane możliwo¶ci to:

  Obtain an IP Automatically (DHCP)

  1. Stosuje się je jeżeli nasz dostawca internetu stosuje DHCP lub komputer (sieć lokalna) jest       podł±czona poprzez dynamiczny adres IP.

  2. Kliknij przycisk Save Settings.

  Static IP

  1. Należy wybrać ten rodzaj jeżeli posiada się stały (statyczny) adres IP.

  2. WprowadĽ adres IP, Maskę Podsieci i Adres Bramki Sieciowej. Te informacje musisz otrzymać od       swojego dostawcy internetu.

  3. W polach DNS 1-3 wprowadĽ adres(y) serwerów DNS. Adresy te również musisz otrzymać od swojego       dostawcy. Konieczne jest wprowadzenie przynajmniej jednego adresu

  Niektórzy dostawcy internetu wymagaj± zarejestrowania MAC adresu który identyfikuje komputer   (kartę sieciow±) odbiorcy usług.

  Aby unikn±ć procedury ponownego rejestrowania adresu MAC (routera) u swojego dostawcy można   przypisać naszemu routerowi aktualnie zarejestrowany adres MAC przy użyciu opcji klonowania MAC   adresu.

  Adres MAC jest dwunastocyfrowym kodem przypisanym do odrębnej czę¶ci sieci komputerowej dla jej   identyfikacji.

  W zakładce Setup w opcji MAC Address Clone wybierz Enable aby uaktywnić klonowanie adresu MAC   a następnie wpisz ten adres w polu MAC address i na koniec naci¶nij przycisk Save Settings

Krok 3

  W celu skonfigurowania bramki voip w routerze należy:

  1. w przegl±darce www wpisać domy¶lny adres IP: http://192.168.15.1

  2. podać nazwę i hasło - admin, admin

  3. klikn±ć w menu "Voice"

  4. wybrać linię, któr± będziesz konfigurował (line 1 lub line 2),

  5. podać parametry:

  Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy: sip.inotel.pl lub 213.218.117.66

  Display Name/Name: -

  User ID/SIP User ID: nazwa konta SIP (np. bkowalski001)

  Password/ Authenticate Password: hasło konta SIP (np. bkowalski123)

  Use Auth ID: NO

  Auth ID: -

  Voice Quality: G711a

  6.Naci¶nij przycisk Save Settings

Krok 4

Zapisz ustawienia, możesz dzwonić !

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi