logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


  Jak działa usługa Fax2mail (fax wirtualny, fax internetowy)

N a d a w c a:

 Dla ciebie usługa faxu przez internet niczym się nie oróżnia od typowego urz±dzenia  faxowego.Po wybraniu zwykłego numeru stacjonarnego nadawca otrzymuje typowy  sygnał faxowy, i może wysłać dokumenty.O d b i o r c a:

 Przesyłany dokument jest automatycznie skanowany i wysyłany na wskazan± przez  odbiorcę skrzynkę e-mail, w postaci zał±cznika w formacie PDF. Faks odbiorca może  również odczytać poprzez stronę www, po zalogowaniu się w swoim panelu klienta.


  Jak działa usługa Web2fax (fax wirtualny, fax internetowy)

N a d a w c a:

 Faks wirtualny nadawca może wysłać z poziomu strony www, po zalogowaniu sie do  swojego Panelu Klienta. W tym celu wystarczy wpisać numer odbiorcy faksu i  zał±czyć dokument w postaci PDF lub TIFF. Nowo¶ć: obsługa plików DOC, XLS,  PPT oraz graficznych BMP, JPG, GIF. Koszt poł±czenia faxu wirtualnego  taryfikowany jest sekundowo według cennika.O d b i o r c a:

 Dla odbiorcy usługa web2fax niczym nie odróżnia się od typowego tradycyjnego  stacjonarnego faxu. Po podniesieniu słuchawki otrzymujesz typowy typowy sygnał  faxu, możesz zacz±ć odbierać dokumenty.


Uwaga!

Oprócz wysyłania faksów można również prowadzić zwyczajne rozmowy
telefoniczne. Faksy można wysyłać również za pomoc± aparatu faksowego podł±czonego do bramki VoIP.Bez kosztów i inwestycji!

 Korzystaj±c z usługi faxu internetowego nie trzeba kupować aparatu faksowego, nie ma  żadnych kosztów eksploatacyjnych.Nie ma potrzeby instalacji jakiejkolwiek infrastruktury  telefonicznej.

Niezależny numer faxu!

 Usługa pozwala na wybór numeru w jednej z 48 stref numeracyjnych w Polsce. Niezależnie  od tego gdzie masz siedzibę. Udostępniasz numer faksu klientom z dowolnie wybranej strefy.  Firma maj±ca siedzibę w Poznaniu może dla swoich klientów w Warszawie udostępnić faks z  kierunkiem 22.

6 x taniej niż najtańszy zwykły abonament! TP SA

 Miesięczny koszt utrzymania fax2mail/web2fax jest wielokrotnie niższy niż zwykły abonament  telefoniczny. Usługę można opłacić na 1/2 roku lub rok, także wielokrotno¶ci tych okresów.

Koniec z bałaganem w firmie!

 Pracownikowi można przypisać indywidualny numer faksu internetowego. Dzięki temu zniknie  problem z dostarczeniem odebranych faksów do osób dla których były przeznaczone. Koniec  problemu z odebranymi faksami, których nie wiadomo komu przekazać.

Niezawodno¶ć!

 Koniec z sytuacj± gdy w czasie oczekiwania na ważny dokument w faksie np. zabraknie  papieru. Serwery obsługuj±ce fax2mail/web2fax umieszczone s± w nowoczesnym,  monitorowanym przez cał± dobę centrum danych. Dlatego niezawodno¶ć usługi osi±ga  poziom 99%.

Nie musisz drukować dokumentów!

 Dokumenty w formacie PDF można archiwizować na twardym dysku czy płycie CD. Znika  problem z blakn±cym papierem termicznym, który staje się po pewnym czasie nieczytelny.  Dokumenty w postaci elektronicznej łatwo można wprowadzić do systemów zarz±dzania  dokumentami CRM.

Mobilno¶ć!

 Użytkownik fax internetowego nie jest przywi±zany do konkretnego miejsca. Faxy można  odbierać wszędzie tam gdzie jest choćby tymczasowy dostęp do Internetu.

Zachowanie prywatno¶ci!

 Przesłane faksy s± niedostępne dla osób postronnych. Odebrać je można poprzez wskazan±,  jedn± lub kilka skrzynek pocztowych. Można je również odczytać po zalogowaniu się do  Panelu Klienta. Nasza usługa faxu internetowego, sprawia że korespondencja faksowa jest  całkowicie bezpieczna.

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi