logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Opis bezpłatnych usług dodatkowychPoczta Głosowa voice2mail


   Usługa automatycznej sekretarki, daje możliwość pozostawiania przez osoby dzwoniące
      wiadomości w skrzynce głosowej klienta. Wiadomość może być przesłana na wybraną przez
      klienta skrzynkę email lub odsłuchana bezpośrednio z własnego panelu klienta.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta -> Telefony -> ustawienie telefonu -> Przekierowania -> np. inne -> nie odbiera ->
      wybierz obiekt voice 
      Odsłuchanie pozostawionej informacji z poziomu własnego panelu klienta
      Panel klienta->Skrzynki głosowe->skrzynka odbiorcza->odsłuchaj


Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP)


   Usługa polega na identyfikacji numeru rozmówcy.
      Numer osoby dzwoniącej jest prezentowany na wyświetlaczu aparatu u abonenta wybieranego
      przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery zastrzeżone oraz numery
      niedostępne z przyczyn technicznych.


Prezentacja/zastrzeżenie własnego numeru CLIR


   Usługa umożliwia blokadę prezentacji własnego numeru u Abonenta wywoływanego.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta -> Telefony -> ustawienie telefonu -> Blokada prezentacji numeru CLIR:


Blokowanie połączeń na wybrane numery


   Usługa pozwala określić, które połączenia wychodzące chcemy mieć blokowane. Domyślnie są
      włączone najczęściej używane reguły:0~70x, 0~300, 0~400, telefony satelitarne. Klient może
      także zbudować własne reguły blokowania połączeń wychodzących.
      Możliwe są także wyjątki w regułach oparte o czarne i białe listy.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Blokowanie numerów->Dodanie nowej reguły
      Panel klienta->Blokowanie numerów->Przypisanie reguł dla grupy


Blokowanie połączeń przychodzących - biała/czarna lista


   Usługa pozwala określić, jakie rodzaje połączeń przychodzących chcemy mieć zablokowane. Klient
      może także zbudować własne reguły blokowania połączeń przychodzących.
      Możliwe są także wyjątki w regułach oparte o czarne i białe listy.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Blokowanie numerów->Dodanie nowej reguły
      Panel klienta->Blokowanie numerów->Przypisanie reguł dla grupy


Numery alarmowe


   W związku z tym, że w naszej sieci numery telefoniczne nie są geograficznie przypisane, można
      wybrać dowolną lokalizację numerów alarmowych z którymi chcemy się łączyć. Domyślnie
      połączenia z numerami alarmowymi są kierowane do strefy numeracyjnej z której wybrano
      numer w czasie aktywacji usługi.
      Wprowadzenie zmian z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Telefony -> ustawienie telefonu -> Lokalizacja numerów alarmowych 112


Przekierowanie wszystkich połączeń


   Usługa polega na bezwzględnym przekierowaniu rozmów przychodzących na inny, wybrany numer
      lokalny, numer komórkowy lub poczty głosowej
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Telefony -> ustawienie telefonu -> Przekierowania ->dowolne


Przekierowanie połączeń podczas zajętości


   Usługa polega na bezwzględnym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie
      wybrany numer stacjonarny, komórkowy czy poczty głosowej, w sytuacji gdy linia jest zajęta.
      Ktoś ciągle rozmawia a Ty czekasz na ważny telefon. Ustaw przekierowanie połączeń
      przychodzących.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Telefony -> ustawienie telefonu -> Przekierowania ->zajęty


Przekierowanie nieodebranych połączeń


   Usługa polega na bezwzględym przekierowaniu połączeń przychodzących w sytuacji gdy nie
      zostanie odebrane połączenie po określonym czasie, na inny dowolnie wybrany numer
      stacjonarny, komórkowy lub poczty głosowej.
      Aktywacja usługi z poziomu własnego panelu klienta:
      Panel klienta->Telefony -> ustawienie telefonu -> Przekierowania ->nie odbiera 


Billing 0n-line


   Klient może w każdej chwili, po zalogowaniu się w swoim panelu sprawdzić wykaz swoich
      połączeń. Panel klienta->Spis połączeń


Przekazywanie połączeń


   Usługa polega na możliwości przekazania połączenia przychodzącego przez osobę która odebrała
      telefon na inny, dowolnie wybrany numer telefoniczny.


Połączenia trójstronne


   Usługa polega na możliwości prowadzenia rozmowy pomiędzy trzema osobami w tym samym
      czasie. Aktywacja usługi wymaga złożenia zamówienia.


Połączenia oczekujące


   Usługa polega na poinformowaniu w trakcie rozmowy telefonicznej, dyskretnym sygnałem w
      słuchawce o nowej, rozmowie.


Dial-up


   Usługa DIAL-UP to możliwość korzystania z tanich połączeń z każdego telefonu na świecie.
      Wystarczy:
      1. aktywować nr telefonu z którego będziemy dzwonić (np. tel. komórkowego),
      2. z tego telefonu połączyć się z jednym z poniższych nr dostępowych,
      3. wybrać numer docelowy (np. 004930123456).
      Dzięki tej usłudze możesz m.in. tanio dzwonić z tel. komórkowego za granicę.


Hotline


   Usługa Hotline to automatyczne zestawienia połączenia z jednym wybranym numerem.
      Wystarczy tylko:
      1. Wskazać nr telefonu z którym połączenie ma nastąpić automatycznie (numer Hotline),
      2. Jeśli po podniesieniu słuchawki telefonu w ciągu 5 sekund nie zostanie wybrany żaden numer,
      nastąpi automatyczne połączenie z zaprogramowanym numerem Hotline.

      Usługa Hotline przydatna jest, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby starsze, a zależy
      nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami skontaktować.

      Uwaga. Usługa dostępna jest w urządzeniach marki Linksys, które w polu DialPlan mają
      ustawienie ( P5<:hotline>|xx. )

      Poprawny format numerów:
      dla nr krajowych: np. 123456789
      dla nr międzynarodowych: np. 00491111111111


      Szybkie wybieranie


   Szybkie wybieranie połączenia z kilkoma najczęściej wybieranymi numerami. Wystarczy, że ze
      swojego telefonu zamiast pełnego numeru wybierzesz tylko odpowiednią cyfrę i naciśniesz #.

      Przypisz do wybranej cyfry pełen numer (np. 123456789):

      Poprawny format numerów:

      dla nr krajowych: np. 123456789
      dla nr międzynarodowych: np. 00491111111111

    Opis usługi    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria    Zamów usługi