logo       Home      Platforma Sprzętowa VoIP      Opłaty      Kontakt      SKLEP       logowanie


Telefonia internetowa - Co to jest VoIP?


 VoIP (Voice over IP) to technologia, która umożliwia przesłanie głosu przy pomocy łączy dedykowanych lub internetowych sieci które wykorzystują protokoły IP, równorzędnie nazywana jest telefonią internetową, telefonem przez internet lub telefonią IP. W trakcie rozmowy przez IP głos zostaje zamieniony na wersję cyfrową, następnie skompresowany i podzielony na pakiety. Po tej zamianie komplet pakietów jest przesyłany poprzez sieć internetową wraz z innymi informacjami. U obiorcy cały proces jest powielany jednak w odwrotnym kierunku. W wyniku tych zabiegów otrzymujemy zwykły głos. Do zastosowania nadaje się każda sieć IP. Jedyny wymóg to komutacja pakietów. Włączyć można w ten zakres sieci ATM, frame realy, Internet, sieci oparte na łączach TI(E1). Żeby połączenie VoIP mogło być zrealizowana potrzebne są odpowiednie urządzenia lub odpowiednie oprogramowanie.

Do budowy telefonii internetowej, wykorzystywane są:


 Bramka systemu VoIP - jest odpowiedzialna w trybie rzeczywistym za połączenie sieci IP do innych typów sieci. Jej interfejs zapewnia skuteczną wymianę danych między różnymi formatami transmisji danych i procedur telekomunikacyjnych. Przykładowe działanie bramki to współdziałanie z centralą
telefoniczną PBX lub zwykłą telefonią PSTN lub ISDN.
 Serwery, routery - stosowane są do tworzenia prywatnych sieci głosowych i nadzorowania w danej sieci transmisji rozmów, kontroli dostępowego pasma, do rutowania zgłoszeń, autoryzacji użytkowników a także przyjmowania i odrzucania zgłoszeń w strefie.
  Telefony , oprogramowanie zainstalowane na komputerze (softphony),lub dedykowane urządzenia działające bezpośrednio w sieciach IP. Dzięki nim wykonujemy połączenia w sieci Voice over IP.
 Protokoły, kodeki dla systemu VoIP - są to zestawy standardów kompresujących i dekompresujących dźwięku a także przesył pakietów i komunikację urządzeń. danych.

Protokoły w telefonii VoIP


 VoIP czyli telefonia internetowa wykorzystuje dwa typy protokołów. Pierwszy protokół jest protokołem sygnalizacyjnym. Jego zadanie to pośrednictwo w komunikacji urządzeń. Drugi protokół jest protokołem transportującym. Zadaniem tego protokołu jest odpowienia kontrola nad przesyłanymi pakietami głosowymi.

Protokoły stosowane w VoIP:


 Protokół IP - SIP, LTP, H.323, MGCP, SCCP, IAX, Megaco, SIMPLE, RTP, STUN, ENUM, TRIP, T.37, T.38, COPS, PINT, SCTP

 Protokół ITU: SS7, ISUP

 Standard związany z ITU: P.1010

 OSP, PacketCable

 W większości rozwiązań w transporcie pakietów w sytemie VoIP wykorzystywane są protokoły RTP. Są to protokoły transportowe trybu czasu rzeczywistego. Dominujące protokoły telekomunikacyjne to H.323 i SIP.

Protokół H.323


 Protokół H.323 jest najpopularniejszym standardem komunikacyjnym w telefonii Voice over IP. Standart H.323 rozpoczęto ok. 20 lat temu. Jego pierwszą wersję przyjęto w 1997 roku. H.323 zaliczane jest do szeregu standardów telekomunikacyjnych określanych jako H.32x. Typoszereg ten opisuje połączenia multimedialne w najróżniejszych sieciach włączając w to PSTN i ISDN. W roku 1998 roku została zatwierdzona wersja tego standardu opisującą sposób tworzenia połączeń multimedialnych w sieciach WAN.

SIP


 Protokół SIP ( Session Initiation Protocol ), jest protokołem sygnałowym, działającym w aplikacjach. Służy on do ustalania adresów IP i numerów portów wykorzystywanych w trakcie sesji multimedialnej. SIP to nie jest protokół transportowy (nie służy do transmisji danych), a same pakiety danych nie są kierowane tą samą trasą, co pakiety SIP. Istnieje jednak mechanizm umożliwiający przesyłanie zdjęć, danych z wizytówek lub stron internetowych łącznie z pakietami sygnalizacyjnymi. Na protokół SIP dodatkowo składają się jeszcze dwa inne protokoły sygnalizacyjne: Session Description Protocol (SDP) oraz Session Announcement Protocol (SAP). SIP posiada ograniczenia i kończy się jego rola na sygnalizacji bez kontroli przesyłu danych. Zamysłem koncepcji SIP jest prosta przejrzysta warstwa telekomunikacyjna, umożliwiająca współpracę jednostek internetowych oraz usług dodatkowych zbudowanych nad tą warstwą.

Kodowanie (kompresja) dźwięku w systemie


 W telefonii internetowej VoIP stosuje się kompresję głosu. Do tego zadania wykorzystuje się odpowiedni zestaw kodeków. Użyty kodek(sposób kompresji) głosu w trakcie rozmowy telefonicznej ma bardzo duże znaczenie dla pasma które wykorzystyujemy. Im większe pasmo wykorzystuje się tym oczywiście lepsza jakość głosu. Praktycznie każde urządzenie telefonii, n.p. telefon VoIP posiada wsparcie dla kilku kodeków. W trakcie ustalania połączenia między nimi, wybierany jest jeden z nich.

kodowanie dźwięku w systemie
 W systemie VoIP przetwornik anologowo-cyfrowy A/C ((ang. A/D - analog to digital; ADC - analog to digital converter) zamienia sygnał dzwiękowy na sygnał cyfrowy (bitowy). Następnie już sygnał cyfrowy zostaje poddany kompresji za pomocą kodeków, które osczędzają przepustowość sieci. Kodeki do zastosowań VoIP od słowa "Voice" są również nazywane jako "vocodery". Niektóre kodeki obsługują również tłumienie ciszy, gdzie cisza nie jest kodowana lub przekazywana. Po zakodowaniu sygnał zostaje zapakietowany i przesłany. Po drugiej stronie połączenia, u odbiorcy sposób obróbki sygnału jest dokładnie odwrotny. Po dobiorze pakietu jest on zdekodowany, a następnie poddany zamianie przez przetwornik C/A (ang. D/A lub DAC).

Kodeki głosu:


W systemie VoIP stosowane są naœtępujące kodeki:

  GSM - 13 Kbps, ramka 20ms

  GIPS - 13.3 Kbps and up

  iLBC - 15Kbps, ramka 20ms

  ITU G.711 - 64 Kbps, znany jako alaw/ulaw

  ITU G.722 - 48/56/64 Kbps

  ITU G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

  ITU G.726 - 16/24/32/40 Kbps

  ITU G.728 - 16 Kbps

  ITU G.729 - 8 Kbps, ramka10ms

  Speex - 2.15 to 44.2 Kbps

  DoD CELP - 4.8 Kbps

  LPC10 - 2.5 Kbps
    Zamów usługi    Opis usługi VoIP    Usługi dodatkowe    Fax2mail - web2fax    Sprzęt i akcesoria VoIP